Zwroty i reklamacje

W razie niezgodności towaru ze specyfikacją produktu kupujący ma prawo zareklamować taki towar w dniu jego otrzymania.

Zgłoszona reklamacja rozpatrzona będzie w ciągu 7 dni. O wyniku klient zostanie powiadomiony na piśmie bądź na adres e mail.

W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się :

-poprzez fax na numer 18 26 577 85

-na adres atwarog@firmajanas.pl

Sklep zwraca Klientowi należności na wskazany nr konta w ciągu 7 dni, od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu a jego zdjęciem na stronie internetowej

nie mogą być podstawą zwrotu/reklamacji zakupionego towaru.